FANDOM


Magical King Moonstar
()(じゅつ)(おう) ムーン・スター
MagicalKingMoonstar-PGL3-EN-GScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
じゅつ
おう ムーン・スター
 Tên Nhật (Chuẩn)
じゅつ
おう
ムーン・スター
 Tên Nhật (rōmaji) Kijutsu-ō Mūn Sutā
 Tên Nhật (Dịch) Magical King Moon Star
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 900 / 600
 Mã số 35058857
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.