Magical King Moonstar
()(じゅつ)(おう) ムーン・スター
MagicalKingMoonstar-PGL3-EN-GScR-1E.png
 Tên Việt Vua Pháp Thuật Ánh Trăng
 Tên Nhật (Kana)
じゅつ
おう ムーン・スター
 Tên Nhật (Chuẩn)
じゅつ
おう
ムーン・スター
 Tên Nhật (rōmaji) Kijutsu-ō Mūn Sutā
 Tên Hàn 기술왕 문 스타
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 900 / 600
 Mã số 35058857
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.