Magical Contract Door
()(どう)(けい)(やく)(とびら)
MagicalContractDoor-MVP1-EN-GUR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
どう
けい
やくの
とびら
 Tên Nhật (Chuẩn)
どう
けい
やく
の扉
とびら
 Tên Nhật (rōmaji) Madō Keiyaku no Tobira
 Tên Hàn 마도계약의 문
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 18809562
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.