Magical Android
マジカル・アンドロイド
MagicalAndroid-LC5D-EN-UR-1E.png
 Tên Nhật マジカル・アンドロイド
 Tên Nhật (rōmaji) Magikaru Andoroido
 Tên Hàn 매지컬 안드로이드
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 5 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Psychic / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1700
 Mã số 43385557
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.