FANDOM


Magic Rebounder
  • Nhật: マジック・リバウンダー
  • Romaji: Majikku Ribaundā
  • Việt: Phản Hồi Ma Thuật
Loại bài

Bẫy

Thuộc tính

Thông thường

Khi một quái thú bạn điều khiển sắp bị tiêu diệt trong chiến đấu, quái thú đó không thể bị tiêu diệt, bạn cũng không nhận thiệt hại chiến đấu từ trận chiến đó, đồng thời, tiêu diệt quái thú tấn công của đối thủ.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ZEXAL)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Magic Rebounder When hit by your opponent's attack, inflict the damage to your opponent's monster instead.
Nhật 相手から攻撃を受けたときそのダメージを相手のモンスターに跳ね返す。

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.