FANDOM


Magic Planter
マジック・プランター
MagicPlanter-SHVA-EN-SR-1E
 Tên Việt Gây Dựng Ma Thuật
 Tên Nhật マジック・プランター
 Tên Nhật (rōmaji) Majikku Purantā
 Tên Hàn 매직 플랜터
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 01073952
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.