FANDOM


Magi Magi ☆ Magician Gal
マジマジ☆マジシャンギャル
MagiMagiMagicianGal-WJMP-JP-UR
 Tên Việt Ma Thuật Pháp ☆ Nữ Thuật Sư
 Tên Nhật マジマジ☆マジシャンギャル
 Tên Nhật (rōmaji) Majimaji ☆ Majishan Gyaru
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 6 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Spellcaster / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 2000
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.