FANDOM


Madolchepalooza
マドルチェ・ハッピーフェスタ
Madolchepalooza-ABYR-EN-SR-1E
 Tên Nhật マドルチェ・ハッピーフェスタ
 Tên Nhật (rōmaji) Madoruche Happīfesuta
 Tên Nhật (Dịch) Madolche Happy Festa
 Tên Hàn 마돌체 행복페스타
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 23681456
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]