FANDOM


Madolche Ticket
マドルチェ・チケット
MadolcheTicket-ABYR-EN-C-1E
 Tên Nhật マドルチェ・チケット
 Tên Nhật (rōmaji) Madoruche Chiketto
 Tên Hàn 마돌체 티켓
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 60470713
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]