FANDOM


Madolche Tea Break
マドルチェ・ティーブレイク
MadolcheTeaBreak-REDU-EN-R-1E
 Tên Nhật マドルチェ・ティーブレイク
 Tên Nhật (rōmaji) Madoruche Tībureiku
 Tên Hàn 마돌체 티브레이크
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Phản hồi Counter
 Mã số 75833426
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]