FANDOM


Madolche Queen Tiaramisu
クイーンマドルチェ・ティアラミス
MadolcheQueenTiaramisu-PGL2-EN-GUR-1E
 Tên Nhật クイーンマドルチェ・ティアラミス
 Tên Nhật (rōmaji) Kuīn Madoruche Tiaramisu
 Tên Nhật (Dịch) Queen Madolche Tiaramisu
 Tên Hàn 퀸마돌체 티아라미스
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỔ THỔ
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Fairy / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 2100
 Mã số 37164373
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.