FANDOM


Madolche Puddingcess Chocolat-a-la-Mode
マドルチェ・プディンセス・ショコ・ア・ラ・モード
MadolchePuddingcessChocolatalaMode-CROS-EN-UR-1E
 Tên Nhật マドルチェ・プディンセス・ショコ・ア・ラ・モード
 Tên Nhật (rōmaji) Madoruche Pudinsesu Shoko a ra Mōdo
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỔ THỔ
 Hạng sao 5 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Fairy / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2200
 Mã số 44311445
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.