FANDOM


Madolche Puddingcess
マドルチェ・プディンセス
MadolchePuddingcess-AP07-EN-C-UE
 Tên Nhật マドルチェ・プディンセス
 Tên Nhật (rōmaji) Madoruche Pudinsesu
 Tên Nhật (Dịch) Madolche Puddincess
 Tên Hàn 마돌체 푸딩세스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1000
 Mã số 74641045
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.