FANDOM


Madolche Nights
魔導人形の夜(マドルチェ・ナイツ)
MadolcheNights-MP14-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
魔導人形の夜
マドルチェ・ナイツ
 Tên Nhật (Chuẩn) 魔導人形の夜
マドルチェ・ナイツ
 Tên Nhật (rōmaji) Madoruche Naitsu
 Tên Hàn 마돌체 나이츠
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Phản hồi Counter
 Mã số 79759367
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.