FANDOM


Madolche Messengelato
マドルチェ・メッセンジェラート
MadolcheMessengelato-ABYR-EN-R-1E
 Tên Nhật マドルチェ・メッセンジェラート
 Tên Nhật (rōmaji) Madoruche Messenjerāto
 Tên Hàn 마돌체 메신젤라또
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1000
 Mã số 52404456
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.