FANDOM


Madolche Marmalmaide
マドルチェ・マーマメイド
MadolcheMarmalmaide-ABYR-EN-C-1E
 Tên Nhật マドルチェ・マーマメイド
 Tên Nhật (rōmaji) Madoruche Māmameido
 Tên Nhật (Dịch) Madolche Marmamaid
 Tên Hàn 마돌체 마멀메이드
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 2000
 Mã số 26016357
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác