FANDOM


Madolche Magileine
マドルチェ・マジョレーヌ
MadolcheMagileine-REDU-EN-SR-1E
 Tên Nhật マドルチェ・マジョレーヌ
 Tên Nhật (rōmaji) Madoruche Majorēnu
 Tên Hàn 마돌체 마죠레느
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 1200
 Mã số 11868731
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.