FANDOM


Madolche Lesson
マドルチェ・マナー
MadolcheLesson-REDU-EN-C-1E
 Tên Nhật マドルチェ・マナー
 Tên Nhật (rōmaji) Madoruche Manā
 Tên Nhật (Dịch) Madolche Manner
 Tên Hàn 마돌체 매너
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 12940613
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]