FANDOM


Madolche Hootcake
マドルチェ・ホーットケーキ
MadolcheHootcake-MP14-EN-SR-1E
 Tên Nhật マドルチェ・ホーットケーキ
 Tên Nhật (rōmaji) Madoruche Hōtokēki
 Tên Hàn 마돌체 훗케이크
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1100
 Mã số 91350799
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.