FANDOM


Madolche Chouxvalier
マドルチェ・シューバリエ
MadolcheChouxvalier-REDU-EN-R-1E
 Tên Nhật マドルチェ・シューバリエ
 Tên Nhật (rōmaji) Madoruche Shūbarie
 Tên Hàn 마돌체 슈바리에
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 1300
 Mã số 75363626
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác