FANDOM


Madolche Chickolates
マドルチェ・ピョコレート
MadolcheChickolates-MP14-EN-C-1E
 Tên Nhật マドルチェ・ピョコレート
 Tên Nhật (rōmaji) Madoruche Pyokorēto
 Tên Nhật (Dịch) Madolche Pyocolate
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 1500
 Mã số 26570480
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác