FANDOM


Madolche Butlerusk
マドルチェ・バトラスク
MadolcheButlerusk-REDU-EN-C-UE
 Tên Nhật マドルチェ・バトラスク
 Tên Nhật (rōmaji) Madoruche Batorasuku
 Tên Hàn 마돌체 바트라스크
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 800
 Mã số 48252330
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.