FANDOM


Madolche Baaple
マドルチェ・メェプル
MadolcheBaaple-BP03-EN-C-1E
 Tên Nhật マドルチェ・メェプル
 Tên Nhật (rōmaji) Madoruche Mēpuru
 Tên Nhật (Dịch) Madolche Mehple
 Tên Hàn 마돌체 메이플
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 1800
 Mã số 49374988
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.