FANDOM


Madolche Anjelly
マドルチェ・エンジェリー
MadolcheAnjelly-MP15-EN-UR-1E
 Tên Nhật マドルチェ・エンジェリー
 Tên Nhật (rōmaji) Madoruche Enjerī
 Tên Hàn 마돌체 엔젤리
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1000
 Mã số 34680482
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác