"Madolche" (マドルチェ Madoruche, phát âm như là "mah-DOL-chay") là một archetype gồm những quái thú Hệ-THỔ.
Tên của archetype, "Madolche", đó là một sự chơi chữ. Nó là sự kết hợp của các từ "phép thuật" ("Mado" trong tiếng Nhật), "doll(búp bê)" và "dolce" (phát âm là "dol-chay"), tiếng Ý là "ngọt ngào" hay "món tráng miệng".
Tất cả các quái thú Madolche đều đứng trên các món đồ ngọt khác nhau trong hình dạng của một mảnh ghép. Ngoài ra, ta xem xét các tay chân của tất cả các artwork của Madolche (bao gồm cả con ngựa "Madolche Chouxvalier" cưỡi) cho thấy những thứ xuất hiện như các đường may vá, ngụ ý rằng tất cả các nhân vật đó đều là Búp bê hoặc thú bông. Điều này có vẻ là đúng, xét trong artwork của "Madolche Nights" cho thấy các quái thú "Madolche" giống như các búp bê được đặt ở trong phòng.

"Puddingcess", "Queen Tiaramisu", "Butlerusk", "Marmalmaide", "Cruffssant", "Mewfeuille" và "Chouxvalier".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.