Machine Reactor Structure Deck là một Structure Deck trong Yu-Gi-Oh! Trading Card Game (TCG). Nó là Deck thứ 37 trong series Structure Deck của TCG, nối tiếp Pendulum Domination Structure Deck. Deck này của TCG tương dương với Structure Deck R: Machine Dragon Re-VoltOCG.

Phân tích

Mỗi Machine Reactor Structure Deck chứa 41 lá bài trong tổng số. Số lượng bài thuộc mỗi độ hiểm như sau:

Hình ảnh

Danh sách

Số Bài Tên Bài Độ hiếm Thể loại S.lượng
SR03-ENTKN Ancient Gear Token Common Quái thú Thế thân1
SR03-EN000 Ancient Gear Gadget Ultra Rare Quái thú Hiệu ứng1
SR03-EN001 Ancient Gear Reactor Dragon Ultra Rare Quái thú Hiệu ứng1
SR03-EN002 Ancient Gear Hydra Super Rare Quái thú Hiệu ứng1
SR03-EN003 Ancient Gear Wyvern Super Rare Quái thú Hiệu ứng1
SR03-EN004 Ancient Gear Gadjiltron Dragon Common Quái thú Hiệu ứng1
SR03-EN005 Ancient Gear Golem Common Quái thú Hiệu ứng1
SR03-EN006 Ancient Gear Gadjiltron Chimera Common Quái thú Hiệu ứng1
SR03-EN007 Ancient Gear Beast Common Quái thú Hiệu ứng1
SR03-EN008 Ancient Gear Engineer Common Quái thú Hiệu ứng1
SR03-EN009 Ancient Gear Knight Common Quái thú Song tính1
SR03-EN010 Ancient Gear Soldier Common Quái thú Hiệu ứng1
SR03-EN011 Ancient Gear Box Common Quái thú Hiệu ứng2
SR03-EN012 Geargiauger Common Quái thú Hiệu ứng1
SR03-EN013 Planet Pathfinder Common Quái thú Hiệu ứng1
SR03-EN014 Minefieldriller Common Quái thú Hiệu ứng1
SR03-EN015 Card Trooper Common Quái thú Hiệu ứng2
SR03-EN016 Gigantes Common Quái thú Hiệu ứng1
SR03-EN017 BOXer Common Quái thú Hiệu ứng1
SR03-EN018 Hardened Armed Dragon Common Quái thú Hiệu ứng1
SR03-EN019 Spell Striker Common Quái thú Hiệu ứng1
SR03-EN020 Maxx "C" Common Quái thú Hiệu ứng1
SR03-EN021 Ancient Gear Catapult Super Rare Bài Phép Thông thường1
SR03-EN022 Ancient Gear Fortress Common Bài Phép Duy trì1
SR03-EN023 Ancient Gear Castle Common Bài Phép Duy trì1
SR03-EN024 Ancient Gear Workshop Common Bài Phép Thông thường1
SR03-EN025 Geartown Common Bài Phép Môi trường1
SR03-EN026 Mausoleum of the Emperor Common Bài Phép Môi trường1
SR03-EN027 Pseudo Space Common Bài Phép Môi trường1
SR03-EN028 Limiter Removal Common Bài Phép Tức thời1
SR03-EN029 Machine Duplication Common Bài Phép Thông thường1
SR03-EN030 Inferno Reckless Summon Common Bài Phép Tức thời1
SR03-EN031 Galaxy Cyclone Common Bài Phép Thông thường1
SR03-EN032 Terraforming Common Bài Phép Thông thường1
SR03-EN033 Jar of Avarice Common Bài Bẫy Thông thường1
SR03-EN034 Mischief of the Gnomes Common Bài Bẫy Thông thường1
SR03-EN035 Machine King - 3000 B.C. Common Bài Bẫy Duy trì1
SR03-EN036 Fiendish Chain Common Bài Bẫy Duy trì1
SR03-EN037 Call of the Haunted Common Bài Bẫy Duy trì1
SR03-EN038 The Huge Revolution is Over Common Bài Bẫy Phản hồi1

Tài liệu

  • blackfire.eu Structure Deck Machine Reactor / Structure Deck Dinosmasher's Fury
  • gtsdistribution.com STRUCTURE DECK - "MACHINE REACTOR AND DINOSMASHER'S FURY"

Liên kết ngoài

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.