FANDOM


Machine Angel Absolute Ritual
()(かい)(てん)使()(ぜっ)(たい)()(しき)
MachineAngelAbsoluteRitual-DPDG-EN-R-1E
 Tên Việt Tế Lễ Thiên Sứ Cơ Giới Tuyệt Thể
 Tên Nhật (Kana)
かい
てん
使
しの
ぜっ
たい
しき
 Tên Nhật (Chuẩn)
かい
てん
使
の絶
ぜっ
たい
しき
 Tên Nhật (rōmaji) Kikai Tenshi no Zettai Gishiki
 Tên Hàn 기계천사의 절대의식
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tế lễ Ritual
 Mã số 11398951
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.