FANDOM


Ma Quỷ

GoblinKing-TF04-JP-VG

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

(あく)()

Nhật (furigana)

あくま

Nhật (kanji)

悪魔

Rōmaji

Akuma

Bản dịch tiếng Nhật

Demon

Tiếng Anh

Fiend

Lists

Fiends ((あく)() Akuma "Demon") là một Loại quái thú bao gồm các lá bài giống như ác ma hay quỷ dữ, tương tự như các loài gớm ghiếc, độc ác, thú vật hay các loài ma mãnh. Fiends được tăng-sức mạnh từ Bài Phép Môi trường "Yami", cũng như gần đây thường xuyên là "The Gates of Dark World" và "Archfiend Palabyrinth". Do nhiều Fiends là Hệ-ÁM, chúng cũng được tăng cường bởi "Mystic Plasma Zone". Nhiều lá có hiệu ứng cản trở hay trừng phạt đối thủ và số khác thì yêu cầu các hình phạt đối với người sử dụng. Một số lá bài Fiend hoạt động với nhau khi mà số khác tự Hi sinh chính chúng, các lá bài khác hoặc trả Điểm Gốc để được dùng hiệu ứng của chúng. Ngoài ra còn có một lượng lớn quái thú hay bài phép giúp Triệu hồi các Token Loại-Fiend, mà có thể dùng như vật để Hi sinh hay đơn giản để chặn đòn. Fiends đáng chú ý được dùng bởi PaniK, Yami Bakura và một số quái thú nổi tiếng của Muto Yugi cũng là Fiend.

Quái thú Loại-Fiend có một Structure Deck dành cho chúng, Structure Deck: Gates of the Underworld.

Các archetypesseries về Fiend bao gồm "Archfiend", "Dark World", "Evil HERO", "Djinn of Rituals", "Fabled", "Steelswarm", "Wicked God", "Resonator", "Crashbug", "D/D" và "Infernoids. Một số ít thành viên của LV Monsters, như. "Dark Lucius" và "Dark Mimic", là Loại-Fiend. Series "Kuri", mặc dù không hoàn toàn được tạo ra từ Fiends, cũng có chứa một số lượng đáng kể của chúng.

Ví dụ

DarkNecrofear-LC03-EN-UR-LE
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.