FANDOM


M-X-Saber Invoker
M.X(ミッシングエックス)-セイバー インヴォーカー
MXSaberInvoker-BLLR-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
M.X
ミッシングエックス-セイバー インヴォーカー
 Tên Nhật (Chuẩn) M.X
ミッシングエックス
-セイバー インヴォーカー
 Tên Nhật (rōmaji) Misshingu Ekkusu Seibā Invōkā
 Tên Nhật (Dịch) Missing X-Saber Invoker
 Tên Hàn M(마싱).X(엑스)-세이버 인보커
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỔ THỔ
 Hạng sao 3 Rank StarRank StarRank Star
 Loại Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 500
 Mã số 04423206
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.