Mục tiêu tấn công

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

(こう)(げき)(たい)(しょう) hay (こう)(げき)(もく)(ひょう)

Nhật (furigana)

こうげきたいしょう hay こうげきもくひょう

Nhật (kanji)

攻撃対象 hay 攻撃目標

Rōmaji

Kōgeki Taishō hay Kōgeki Mokuhyō

Tiếng Anh

attack target

MirageTube-PTDN-EN-C-1E.png

Một mục tiêu tấn công (Japanese: (こう)(げき)(たい)(しょう) Kōgeki Taishō hay (こう)(げき)(もく)(ひょう) Kōgeki Mokuhyō) là một quái thú mà người chơi tuyên bố tấn công chống trả lại. Vào lúc trạng thái trò chơi mở trong Giai đoạn Chiến đấu, người có lượt có thể tuyên bố một đòn tấn công nhắm mục tiêu vào một quái thú, làm cho gameplay lập tức tiến vào Bước Chiến đấu.

Nếu số lượng quái thú trên phần sân đối phương thay đổi trong Bước Chiến đấu, việc đánh lại sẽ xảy ra.

Một số lá bài và hiệu ứng hạn chế các quái thú mà người chơi có thể chọn mục tiêu (chẳng hạn như "Marshmallon Glasses"), bắt buộc quái thú đó phải chiến đấu (như là "All-Out Attacks"), hay tiến hành chiến đấu mà không có quái thú được tuyên bố làm mục tiêu tấn công (chẳng hạn như "Confusion Chaff").

Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.