Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Một lần trong lượt

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

1ターンに1()

Nhật (furigana)

1ターンに1ど

Nhật (kanji)

1ターンに1度

Rōmaji

1 Tān ni 1 Do

Tiếng Anh

once per turn

"hiệu ứng Một lần trong lượt" là một loại hiệu ứng bài được tìm thấy trong Quái thú Hiệu ứng, Bài PhépBài Bẫy.Có 3 loại của "hiệu ứng Một lần trong lượt". Đầu tiên thường được gọi là "hiệu ứng Một lần trong lượt". Thứ hai thường được gọi là "hiệu ứng Chỉ một lần trong lượt". Thứ ba thường được gọi là "hiệu ứng Triệu hồi Thường thêm một lần trong lượt nữa ".

hiệu ứng Một lần trong lượt

Loại hiệu ứng này có thể được nhìn thấy trong thực tế qua các hiệu ứng bắt đầu với "một lần trong lượt" và cũng như là Yêu cầu Kích hoạt khác.

Ví dụ:

Thông thường, loại hiệu ứng này là Ignition Effects hoặc Quick Effects, nhưng cũng có thể là Trigger Effects. Loại hiệu ứng này chỉ có thể sử dụng một lần trong lượt chừng nào lá bài cụ thể vẫn còn mặt-ngửa trên sân. Ví dụ như, nếu "Photon Papilloperative" kích hoạt hiệu ứng của nó, và sau đó lại bị hủy trong lượt đó, rồi được dùng Xyz Reborn để Triệu hồi Đặc biệt trở lại từ Mộ bài, lúc này bạn lại có thể dùng hiệu ứng của nó một lần nữa do nó đã rời sân, cho nên điều kiện một lần trong lượt đã được "resets", vì thế nó được phép kích hoạt thêm một lần nữa. Nếu bạn điều khiển nhiều lá bài giống nhau, bạn cũng có thể đồng thời kích hoạt hiệu ứng của chúng.

PhotonPapilloperative-SP14-EN-SFR-1E.png

hiệu ứng Chỉ một lần trong lượt

Loại hiệu ứng này có thể được nhìn thấy trong thực tế thông qua hiệu ứng như "Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "tên lá bài" mỗi lượt (You can only activate 1 "card name" per turn)" hoặc "Bạn có thể kích hoạt/dùng hiệu ứng này của "tên lá bài" một lần trong lượt. (You can only activate/use this effect of "card name" once per turn.)" Loại hiệu ứng này cũng được áp dụng cho bất kỳ lá bài nào nói rằng là "một lần trong Duel (once per Duel)" và hoạt động chính xác như thay vì nói rằng "một lần trong lượt (once per turn)".

Ví dụ 1:

Ví dụ 2:

Giống như "hiệu ứng một lần trong lượt", chúng có thể là Ignition Effects, Quick Effects hoặc Trigger Effects, dù rằng không giống, vì chúng chỉ có thể dùng được một lần trong lượt, bất kể chúng đã được reset hay bạn có nhiều bản sao đi nữa. Điều này có nghĩa là bạn không thể kích hoạt nhiều "Spellbook of Secrets" được, do nó nói rằng bạn chỉ có thể kích một trong số chúng mỗi lượt. Nếu việc kích hoạt lá bài có ghi "Bạn chỉ có thể kích hoạt hiệu ứng này của "tên lá bài" một lần trong lượt (You can only activate this effect of "card name" once per turn)" bị vô hiệu, thì điều này có nghĩa là bạn được quyền kích hoạt nó thêm lần nữa. Tuy nhiên, nếu một lá bài nói rằng "Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng này của "tên lá bài" một lần trong lượt (You can only use this effect of "card name" once per turn)", thì kể cả khi việc kích hoạt bị vô hiệu, bạn vẫn không thể kích hoạt nó lại một lần nữa.[1]

SpellbookofSecrets-REDU-EN-UR-UE.png

Bạn chỉ có thể nhận hiệu ứng này một lần trong lượt

Không giống như các hiệu ứng "Một lần trong lượt" khác, loại này hoạt động khác một chút. Chúng có thể được xác định bởi dòng "(Bạn chỉ có thể nhận hiệu ứng này một lần trong lượt.) (You can only gain this effect once per turn.)". Tất cả hiệu ứng dạng này cho phép người chơi tiến hành việc Triệu hồi Thường/Úp thêm lần nữa mà không tạo Chuỗi, nhưng chỉ một trong số các hiệu ứng đó có thể được nhận mỗi lượt. Kể cả nếu người chơi điều khiển cả "Evilswarm Castor" và "Fire Formation - Tensu", họ vẫn chỉ nhận được một hiệu ứng giúp tiến hành Triệu hồi Thường thêm lần nữa.

Ví dụ:

  • "Vào lượt lá này đã được Triệu hồi Thường, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú "lswarm" thêm lần nữa ngoài lần Triệu hồi Thường/Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể nhận hiệu ứng này một lần trong lượt.)"
    "During the turn this card was Normal Summoned, you can Normal Summon 1 "lswarm" monster in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.)"

Bài và hiệu ứng mà bắt đầu một Chuỗi, sau đó tiến hành Triệu hồi Thường ngay lập tức sau khi thực thi (như là "Pahunder" và "Ultimate Offering") cũng như bài và hiệu ứng nhằm thay đổi số lần tối đa của Triệu hồi Thường/Úp ở lượt đó (như là "Double Summon" và "Chain Summoning") vẫn có thể dùng, bất kể là nếu hiệu ứng được quy định cụ thể như "(Bạn chỉ có thể nhận hiệu ứng này một lần trong lượt.)" đã được dùng ở lượt đó.

ConstellarPollux-HA07-EN-SR-1E.png

Tham khảo

Advertisement