FANDOM


Mộ bài

Graveyard

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

()()

Nhật (furigana)

ぼち

Nhật (kanji)

墓地

Rōmaji

Bochi

Tiếng Anh

Graveyard

Mộ bài/Graveyard (()() Bochi), đôi khi được dịch thành Cemetery, là nơi mà các lá bài được chất chồng mặt-ngửa khi chúng được chuyển đến do hiệu ứng bài hay do Cơ chế Trò chơi. Một số bài trong Mộ bài có thể được dùng lại bằng cách dùng những lá bài như "Monster Reborn" hay "Magician of Faith" hoặc từ các hiệu ứng có tác dụng tương tự.

Nội dung trong Mộ bài của đôi bên luôn là kiến thức chung, trừ khi có bài như "Question" được sử dụng. Khi 1 người chơi xem xét Mộ bài của đối thủ, họ không được xáo trộn bài trong đó, và cũng không được sắp xếp vị trí các lá bài được đặt sẵn trong đó. Trong Video Game, khi 1 lá bài được kích hoạt trong Mộ bài, hoặc được chọn bởi hiệu ứng bài, nó lập tức được đưa lên đầu Mộ bài. Điều này chỉ để làm rõ trong game chứ không được áp dụng trong TCGOCG.

Trong anime, các lá bài được trả lại từ Mộ bài đôi khi được mô tả như là chúng đang rời khỏi một cánh cổng không gian.

Hình ảnh

Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.