Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt

Mặt-ngửa là một vị trí mà mặt của lá bái có thể được nhìn thấy . Một thẻ được cho là mặt-ngửa trên sàn hoặc trên cùng của bộ bài hoặc bị trục xuất mặt-ngửa có thể được tự do kiểm tra bằng cả 2 người chơi bất cứ lúc nào .

Quái thú hiệu ứng liên tục chỉ áp dụng trong khi con quái vật đó mặt-ngửa trên sân. Nhiều lá bài phải mặt-ngửa trên sân để kích hoạt hiệu ứng của nó .

Advertisement