Mặt-úp là một vị trí trong đó ngăn cho một thẻ có thể bị nhìn thấy ; như thuật ngữ " mặt-úp " cho thấy, mặt của thẻ bài được đặt trên bề mặt chơi, ngăn không cho nó được nhìn thấy. Đây là đối diện của mặt-ngửa .

Thẻ úp xuống không có các tùy chọn (tên, thuộc tính , loại, Cấp/Rank, ATK, DEF , hiệu ứng) cho đến khi họ được thay đổi để trở thành mặt-ngửa . Một thẻ bài úp xuống khi được xem xét hoặc tiết lộ vẫn được coi là mặt-úp và trở lại vị trí ban đầu của nó khi người chơi đã hoàn thành việc xem nó.

Bộ bài ChínhBộ bài Thêm được đặt úp mặt xuống trong Vùng tương ứng khi bắt đầu mỗi trận đấu. Trong một trò chơi , thẻ bài thường được đặt úp xuống theo thiết lập của chúng.

Lá bài Quái thú phải được đặt mặt-úp xuống trong phòng trạng thái phòng thủ , ngoại trừ ảnh hưởng của " Darkness Approaches" (cho phép úp xuống trong tư thế tấn công ) . Monster Card úp xuống không thể được trang bị Lá bài Trang bị . Nếu một con quái vật được trang bị với một thẻ Bị bị úp xuống , thẻ trang bị đó sẽ bị phá hủy.

Spell và Trap Card chỉ có thể được đặt úp mặt xuống trên khu Spell Card và Trap , hoặc khu Sàn trong trường hợp Bài phép Môi trường . Bài phép Tức thờiBài bẫy không thể được kích hoạt trong lượt chúng được Úp .

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.