Một Mã vạch/QR code (viết tắt từ Quick Response Code) là một ma trận các mã vạch 2-chiều chỉ được tìm thấy trên các lá bài Duel Terminal. Nó được in tại mặt sau, giữa trung tâm của lá bài .

Mặc dù nó được in phía sau của lá bài, nhưng nó không được xem là đánh dấu lên bài vì nó không thể được nhìn thấy bằng mắt thường. Cần một đèn chiếu nền để có thể thấy mã này.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.