FANDOM


Lyla, Lightsworn Sorceress
ライトロード・マジシャン ライラ
LylaLightswornSorceress-SDLI-EN-C-1E
 Tên Việt Lyla, Phù Thủy Ánh Sáng
 Tên Nhật ライトロード・マジシャン ライラ
 Tên Nhật (rōmaji) Raitorōdo Majishan Raira
 Tên Nhật (Dịch) Lightlord Magician Lyla
 Tên Hàn 라이트로드 매지션 라일라
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 200
 Mã số 22624373
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.