FANDOM


Luster Pendulum, the Dracoslayer
(りゅう)(けん)()ラスター(ペンデュラム)
LusterPendulumtheDracoslayer-CORE-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
りゅう
けん
しラスター
ペンデュラム
 Tên Nhật (Chuẩn)
りゅう
けん
ラスターP
ペンデュラム
 Tên Nhật (rōmaji) Ryūkenshi Rasutā Pendyuramu
 Tên Hàn 룡검사 라스터P(펜듈럼)
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 5
 Loại Dragon / Pendulum / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 1850 / 0
 Mã số 92746535
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 2
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.