FANDOM


Luster Liger
ラスタライガー
 Tên Việt Hào Quang Cọp Trắng
 Tên Nhật ラスタライガー
 Tên Nhật (rōmaji) Rasuta Raigā
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ QUANG QUANG
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trên LM-Top, Trái LM-Left, Dưới LM-Bottom, Phải LM-Right
 CÔNG / LIÊN 2000 / 4
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.