FANDOM


Luster Dragon
サファイアドラゴン
LusterDragon-SDKS-EN-C-1E
 Tên Việt Ngọc Bích Long
 Tên Nhật サファイアドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Safaia Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Sapphire Dragon
 Tên Hàn 사파이어 드래곤
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon
 CÔNG / THỦ 1900 / 1600
 Mã số 11091375
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.