Lunalight Wolf
月光狼(ムーンライト・ウルフ)
LunalightWolf-SHVI-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
月光狼
ムーンライト・ウルフ
 Tên Nhật (Chuẩn) 月光狼
ムーンライト・ウルフ
 Tên Nhật (rōmaji) Mūnraito Urufu
 Tên Nhật (Dịch) Moonlight Wolf
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 1
 Loại Beast-Warrior / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 1800
 Mã số 47705572
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.