FANDOM


Lumina, Twilightsworn Shaman
トワイライトロード・シャーマン ルミナス
LuminaTwilightswornShaman-COTD-JP-OP
 Tên Việt Lumina, Mộ Quang Đạo Vu Sư
 Tên Nhật トワイライトロード・シャーマン ルミナス
 Tên Nhật (rōmaji) Towairaitorōdo Shāman Ruminasu
 Tên Nhật (Dịch) Twlightlord Shaman Luminas
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1000
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.