FANDOM


Luật tối đa 3 lá bài là luật cơ bản mà chỉ cho phép bạn để tối đa 3 bản sao cùng tên của 1 lá bài trong Bộ bài Chính, Bộ bài Phụ, Bộ bài Thêm của bạn.

Luật này cũng bao gồm cả những lá bài với hiệu ứng khiến chúng luôn được xem là tên của 1 lá bài cụ thể.

Ví dụ

"Harpie Lady 1", "Harpie Lady 2", "Harpie Lady 3" và "Cyber Harpie Lady" có nội dung văn bản ghi rõ là: (This card's name is always treated as "Harpie Lady".). Điều này có nghĩa là tên của nó luôn luôn được xem là "Harpie Lady", do đó bạn chỉ có thể để 3 lá bài trong số chúng vào các Bộ bài của bạn.

Xem thêm chi tiết: http://yugioh.wikia.com/wiki/Maximum_of_3_Rule
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.