FANDOM


(Thêm thể loại)
Dòng 29: Dòng 29:
   
 
5. [http://yugioh.faq.konami.jp/EokpControl?&lang=en&tid=65902&event=FE0006 Konami FAQ]. If multiple monsters are banished by different card effects in the same Chain, when are the Chaos Counters placed on "Chaos Zone"? Also, does placing a Chaos Counter on "Chaos Zone" start a Chain?
 
5. [http://yugioh.faq.konami.jp/EokpControl?&lang=en&tid=65902&event=FE0006 Konami FAQ]. If multiple monsters are banished by different card effects in the same Chain, when are the Chaos Counters placed on "Chaos Zone"? Also, does placing a Chaos Counter on "Chaos Zone" start a Chain?
  +
[[Thể_loại:Jurrac]]

Phiên bản lúc 05:44, ngày 31 tháng 3 năm 2015

Chaos Zone
Luật bài Gợi ý Tản mạn Thư viện ảnh Nguyên họa
Luật bài A→Z

Luật OCG

Ngay cả nếu Quái thú bị Trục xuất bởi tay hay Bộ bài Chính, Chaos Counter được đặt trên lá này

Lấy ra Chaos Counters là phí để kích hoạt hiệu ứng Triệu hồi Đặc biệt Quái thú bị Trục xuất

Hiệu ứng Triệu hồi đặc biệt 1 Quái Thú bị Trục xuất là chọn mục tiêu

Hiệu ứng Triệu hồi đặc biệt 1 Quái Thú bị Trục xuất và hiệu ứng thêm Quái Thú từ Bộ bài lên tay bắt đầu tạo Chuỗi

Nếu không có Chaos Counters đặt trên lá bài, hiệu ứng thêm một Quái thú từ Bộ bài lên tay không thể kích hoạt

Nếu "Embodiment of Apophis" được coi là Quái thú, Quái thú được coi là Quái thú Trang bị, hay Quái thú Token bị Trục Xuất, Chaos Counters không được đặt trên "Chaos Zone"

Nếu Quái thú bị Trục xuất trong Bước Thiệt Hại, Chaos Counters được đặt trên "Chaos Zone". Cũng như,nếu "Chaos Zone" được đưa từ sân đấu đến mộ bài bởi hiệu ứng của đối phương trong lúc Bước Thiệt Hại, hiệu ứng lá đó được kích hoạt

Hiệu ứng "Chaos Zone" có thể chọn Quái Thụ bị trục xuất của đối phương và Triệu hồi Đặc Biệt trên phần sân của mình

Đặt Chaos Counters trên "Chaos Zone" không tạo Chuỗi, bởi vậy,nếu nhiều Quái thú bị trục xuất bởi hiệu ứng các lá bài khác nhau cùng một Chuỗi, khi mà Quái thú bị trục xuất, một Chaos Counters được đặt trên "Chaos Zone" 

Tham khảo

1. Konami OCG FAQ.Spell Card > Chaos Zone

2.Konami FAQ If an "Embodiment of Apophis" treated as a monster, a monster treated as an Equip Card, or a Token Monster is banished, is a Chaos Counter placed on "Chaos Zone"?

3. Konami FAQ. If a monster is banished during the Damage Step, is a Chaos Counter placed on "Chaos Zone"? Also, if "Chaos Zone" is sent from the field to the Graveyard by an opponent's card effect during the Damage Step, can its effect to add a LIGHT or DARK monster from the Deck to the hand be activated?

4.Konami FAQ. As for the effect of "Chaos Zone" that removes Chaos Counters to Special Summon 1 banished Monster, can it target a banished monster of the opponent and Special Summon it to your side of the field?

5. Konami FAQ. If multiple monsters are banished by different card effects in the same Chain, when are the Chaos Counters placed on "Chaos Zone"? Also, does placing a Chaos Counter on "Chaos Zone" start a Chain?

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.