Luật Triệu hồi là luật cơ bản chỉ ra cách mà phần lớn các quái thú có thể được Triệu hồi như thế nào. Chúng chủ yếu được quyết định bởi Cấp sao, nhưng cũng có thể là do hạn chế vốn có trong Điều kiện Triệu hồi của chúng.

Quái thú Cấp 4 sao trở xuống

 • CG Star.svg
 • CG Star.svgCG Star.svg
 • CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 • CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg

Quái thú Cấp 4 sao trở xuống có thể được Triệu hồi Thường lên sân hoặc Úp trừ khi một lá bài cụ thể có điều kiện hạn chế nó và/hoặc ngụ ý là cần điều kiện đặc biệt khiến nó phải được Triệu hồi theo cách khác, chẳng hạn như "Rare Metal Dragon".

Quái thú Cấp 5 và 6 sao

 • CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 • CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg

Quái thú Cấp 5 và 6 sao có thể được Triệu hồi Hi sinh bằng cách Hi sinh 1 quái thú trừ khi một lá bài cụ thể có điều kiện hạn chế nó và/hoặc ngụ ý là cần điều kiện đặc biệt khiến nó phải được Triệu hồi theo cách khác.

Quái thú Cấp 7 sao trở lên

 • CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 • CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 • CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 • CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 • CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 • CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg

Quái thú Cấp 7 sao trở lên có thể được Triệu hồi Hi sinh bằng cách Hi sinh 2 quái thú trừ khi một lá bài cụ thể có điều kiện hạn chế nó và/hoặc ngụ ý là cần điều kiện đặc biệt khiến nó phải được Triệu hồi theo cách khác.

Bạn chỉ phải Hi sinh 3 quái thú nếu lá bài cho phép điều đó (chẳng hạn như để kích hoạt hiệu ứng của "Moisture Creature") hoặc Điều kiện Triệu hồi của lá bài yêu cầu điều đó (chẳng hạn như "Victory Dragon" hay "Obelisk the Tormentor"). Trong manga gốc, quái thú "10-sao/Cấp 10 sao" phải được Triệu hồi với 3 Hi sinh.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.