FANDOM


Low Cupid
ロー・キューピット
 Tên Việt Thần Tình Yêu Hạ Đẳng
 Tên Nhật ロー・キューピット
 Tên Nhật (rōmaji) Rō Kyūpitto
 Tên Nhật (Dịch) Low Cupit
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 600
 Mã số 69526976
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.