FANDOM


Lost World
ロストワールド
LostWorld-SR04-EN-SR-1E
 Tên Nhật ロストワールド
 Tên Nhật (rōmaji) Rosuto Wārudo
 Tên Hàn 로스트월드
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 17228908
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.