FANDOM


Lost Wind
(まよ)(かぜ)
LostWind-RATE-EN-R-1E
 Tên Việt Tàn Phong
 Tên Nhật (Kana)
まよい
かぜ
 Tên Nhật (Chuẩn)
まよ
い風
かぜ
 Tên Nhật (rōmaji) Mayoi Kaze
 Tên Hàn 방황의 바람
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 74003290
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.