FANDOM


Loss Time
ロスタイム
LossTime-SAST-EN-C-1E
 Tên Việt Lãng Phí Thời Gian
 Tên Nhật ロスタイム
 Tên Nhật (rōmaji) Rosutaimu
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 72453068
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.