Lord Poison
ロードポイズン
LordPoison-BP03-EN-C-1E.png
 Tên Việt Chúa Tể Độc Tố
 Tên Nhật ロードポイズン
 Tên Nhật (rōmaji) Rōdo Poizun
 Tên Hàn 로드 포이즌
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Plant / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1000
 Mã số 40320754
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.