FANDOM


Lonefire Blossom
ローンファイア・ブロッサム
LonefireBlossom-SESL-EN-SR-1E
 Tên Việt Bông Hoa Độc Hoả
 Tên Nhật ローンファイア・ブロッサム
 Tên Nhật (rōmaji) Rōnfaia Burossamu
 Tên Hàn 론 파이어 블로섬
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Plant / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 1400
 Mã số 48686504
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.