FANDOM


Loki, Lord of the Aesir
(きょく)(しん)(おう)ロキ
LokiLordoftheAesir-LEHD-EN-C-1E
 Tên Việt Thánh Thần Bắc Âu Loki
 Tên Nhật (Kana)
きょく
しん
おうロキ
 Tên Nhật (Chuẩn)
きょく
しん
おう
ロキ
 Tên Nhật (rōmaji) Kyokushin'ō Roki
 Tên Nhật (Dịch) Polar God Emperor Loki
 Tên Hàn 극신황 로키
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 3300 / 3000
 Mã số 67098114
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.